De jarenlange ervaring in de industriële automatisering, met name op het gebied van barcodesystemen, is de basis geweest waarop Jan Myer ruim 11 jaar geleden, de firma Myer Identification Products heeft opgericht met als hoofddoel om zich, met de reeds aanwezige kennis rond productidentificatie, verder te specialiseren op het gebied van persoonsidentificatie en daardoor tegemoed te komen aan de groeiende vraag naar toegangscontrole- en klantenregistratie-systemen.

MIP heeft in die periode o.a. het marktleidende Membercard System voor discotheken ontwikkeld.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een uitgebreid leveringsprogramma van diensten, hardware, software en supplies rond persoonsidentificatie, veelal gebaseerd op het gebruik van plastic pasjes met de daarbij behorende productie-apparatuur.

Door nauwe samenwerking met gespecialiseerde bedrijven die raakvlakken hebben met de activiteiten van MIP is het mogelijk gebleken om op verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de wensen van de opdrachtgever.

Een greep uit het leveringsprogramma: producten zoals pasjes-printers, terminals, software, materialen o.a. plasticpasjes en de accessoires zoals pasjeshouders, nekbanden en polsbandjes.

MIP produceert tevens gepersonaliseerde pasjes voor bedrijven en klantenpasjes voor de detailhandel.

U vindt door MIP geleverde producten o.a. in vakantieparken, casino's, discotheken, clubs, cafés detailhandel, bedrijfsleven, overheid, onderwijs en het personenvervoer.