CARDSYSTEMEN                                                      << TERUG

Het leveringsprogramma voor de (gepersonaliseerde) Card-productie bestaat uit een breed scala van     mogelijkheden zoals soft- en hardware-systemen, componenten en verbruiksmaterialen              .

Een card productie systeem kan eventueel aangepast worden aan branche specifieke eisen en uitgebreid worden tot een bezoekersregistratie, toegangscontrole, betaal en tijdregistratie systeem.

 SOFTWARE                       HARDWARE                      MATERIALEN